Er is een extreem tekort aan ambulancepersoneel. Ook de MAI bv uit Barneveld heeft hiermee te kampen. De MAI gaat verder waar de rest ophoudt. Denk aan lange ritten en ondersteuning van huisartsen, maar zijn ook te vinden op festivals en evenementen. Voor deze ambulancedienst heb ik diverse advertenties gemaakt voor gebruik op het internet en  in drukwerk.